ගිරිඋල්ල නගරය ආසන්නයේ අලුතින් …

, , Leave a comment

ගිරිඋල්ල නගරය ආසන්නයේ අලුතින් ආරම්භ කිරීමට නියමිත ඔසුසලක් සඳහා පූර්ණ කාලීනව සේවය කිරීමට ඖෂධවේදී සහායකයකු හෝ සහායිකාවක් අවශ්‍යයි. අවශ්‍ය නම් නවාතැන් පහසුකම් සැපයීමට හැක.
විමසීම් 0717973073

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම