ගිරිඋල්ල නාගරික සිමාවේ පර්.44 …

, , Leave a comment

ගිරිඋල්ල නාගරික සිමාවේ පර්.44 ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
✨️සින්නක්කර ඔප්පු
✨️කොළබ කුරුණෑගල 5 මාර්ගයට මුහුණලා ඇත.
✨️මිලගණන් කතාකල ගත හැක.
විමසිම් 0777 434399 /0777 961802

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම