ගිරිඋල්ල පස්යාල පාර පලල් කලාට …

, , Leave a comment

ගිරිඋල්ල පස්යාල පාර පලල් කලාට වැඩක් නෑ,හංදිවටලවත් මංතීරු 3/4 ක් අදින්න,බොල්ක් නොවී යන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම