ගිරිඋල්ල මීගමු පාරේ, ඩිපෝව ලග …

, , Leave a comment

ගිරිඋල්ල මීගමු පාරේ, ඩිපෝව ලග අංග සම්පූණ නිවසක් විකිණීමට ඇත, මීගමු ගිරිඋල්ල ප්‍රදාන මාර්ගයට මීටර් 150ට අඩු දුරකි, 0714983226

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම