ගිරිඋල්ල මීරිගම පාරේ 100 M දුර…

, , Leave a comment

ගිරිඋල්ල මීරිගම පාරේ 100 M දුර සීමාවෙන් නිවසක් ම්ලට ගැනීමට අවශ්‍යයි. ලක්ෂ 50 ක සීමවෙන්. 0767771827 whatsapp

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම