ගිෆ්ට් දෙන්න අඩුවට අයිටම් හොයන…

, , Leave a comment

ගිෆ්ට් දෙන්න අඩුවට අයිටම් හොයනවද 🤔

ඔයාලට කැමති ඔයාලගෙම Photo එකක් දාලා.
Rs 4000 කට මේ Couple Watch මිලදි ගන්න පුලුවන්
Kings Level

🚚 Ready for delivery 📦

🍃Limited stock available🍃

🔵 Cash Deposit / Online Transfer
🔵 Island wide delivery
📍Kandalama, Mirigama

🟠Contact us / WhatsApp- 0710936322

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම