ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාර ඉදිකිරීමේ අර…

, , Leave a comment

ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාර ඉදිකිරීමේ අරමුදලට ආදාර පිනිස මීරිගම ඩී.එස් සේනානායක විදුහල් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් මෙහයවන
#සනිදප #සමග #මෙගා #නයිට්
මාර්තු 05 මීරිගමදී
ඔබ සැමට සුහද ආරාධනා.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම