ගෙපලක් කපා ගන්න කවුඳ ඉන්නෙ. කන…

, , Leave a comment

ගෙපලක් කපා ගන්න කවුඳ ඉන්නෙ. කන්ඩලමේ වැඩේ තියෙන්නෙ ඊට අමතර වත්තක් සුද්ද කර ගැනීමටද ඇත. 0770690160

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම