ගොඩනැගිලි කඩා ඉවත් කරන කොන්ක්‍…

, , Leave a comment

ගොඩනැගිලි කඩා ඉවත් කරන කොන්ක්‍රීට් කැබලි, පස් වැනි ද්‍රව්‍ය දැමීමට ඉඩ කඩ ඇත.(ප්‍රධාන පාර අයිනක )
071-0425629

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම