ජපානයේ රැකියා අවස්ථා =========…

, , Leave a comment

ජපානයේ රැකියා අවස්ථා
=====================

ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා ආයතනය මගින් ජපානයේ රැකියා වරම් (IRO JAPAN)

සැ.යු. මීට පෙර අවස්ථාවකදී ජපානයේ වීසා අයදුම් කර ප්‍රතික්ෂේප වී ඇති අයදුම් කරුවන් මේ සඳහා සුදුසුකම් නොලබන බව කාරුණිකව සලකන්න.

ඉදිකිරීම් අංශය ( Construction) –
+++++++++++++++++++++++++

පිරිමි අයදුම්කරුවන් පමණි.

* වයස අවරුදු 18 – 35 අතර වීම.

* ශරීරයේ Tatoos නොතිබිය යුතුය. අ.පො.ස. සා. පෙළ සමත් වීම.

*උස 160 cm හෝ ඊට වැඩි.

– ජපන් භාෂාව සඳහා විශේෂයෙන් වෙන් වූ JLPT 5 හෝ NAT 5 අවම සුදුසුකම.

සාත්තු සේවිකා (Caregiver)
++++++++++++++++++++++

* වයස අවරුදු 18 – 35 අතර වීම. * ශරීරයේ Tatoos නොතිබිය යුතුය.

* අ.පො.ස. උ. පෙළ පෙනී සිටීම හෝ සමත් වීම.

*උස 150 cm හෝ ඊට වැඩි.

ජපන් භාෂාව සඳහා විශේෂයෙන් වෙන් වූ JLPT 4 හෝ NAT 4 අවම සුදුසුකම.

අයදුම් පත්‍ර www.slfea.lk නිල වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කර ගැනීමට හැක. අප නිල වෙබ් අඩවියෙන් නිකුත්
කරනු ලබන අයදුම් පත හැර වෙනත් කිසිදු අයදුම් පත්‍රයක් හෝ ආකෘතියක් නොසලකන බව කාරුණිකව සළකන්න.

අයදුම් පත්‍ර භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය සහ වේලාවන් නිල වෙබ් අඩවියෙන් දැනුම් දෙනු ලබන අතර විශාල අයදුම්කරුවන් ප්‍රමාණයක් අයදුම්පත් යොමු කරන බැවින් නිවැරදිව සියලුම කරුණු ඇතුලත් කර ඔබගේ අයදුම්පත නොපමාව
[email protected] විද්‍යුත් තැපෑලට යොමු කරන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා 0112807392 අමතන්න.

අයදුම්පත
ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න

https://drive.google.com/file/d/184guEW0BeIF6PBD8_vhgRxsJkaCaYcJ5/view?usp=drivesdk

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම