ජයතිස්සෙන් බඩු අරගෙන බිල් හොදි…

, , Leave a comment

ජයතිස්සෙන් බඩු අරගෙන බිල් හොදින් බලන්න. මීරිගම ඇති සාධාරණ ම වෙළදසැල වුවද? කැෂියර් වල ඉන්නා අය (ඔබ එතරම් අවධානයෙන් නැති නම්) ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා ඔබේ බිලට ඇතුළත් කරාවි. මට එක වතාවක් මිලදී නොගත් රට ඉඳි 1kg ඇතුළත් ව තිබූ අතර දෙවන වර අවධානයෙන් (අවධානය නොපෙන්වා) සිටි අතර ක්‍රෙප් රිබන් එකක් ළහි ළහියේ ගෙනවිත් ඇතුල් කිරීමට උත්සාහ කර පසුව අවධානට ලක් වූ බව දැක එය ඉවත් කරන ලදී. පැමිණිලි කිරීමට තරම් සිද්ධියක් නොවූ නිසා කාගෙත් දැනගැනීමට ලියමි. ඉදිරියටත් ජයතිස්සෙන් මීරිගම අපට වන සේවය ඉහළින් අගය කරමි.

ප.ලි. : ආයතනයකට දොස් කීවා නොව ඔබගේ අවධානය වැදගත් වන බව සිහිපත් කලා පමණි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම