ජයතිස්ස එකේ විකිණීමට තියෙන බඩු…

, , Leave a comment

ජයතිස්ස එකේ විකිණීමට තියෙන බඩුවල තත්වය ගැන කතිකාවතක් ඇතිවෙලා තියෙනවා මං දාපු පොස්ට් එකකට.

https://m.facebook.com/groups/mirigamafbapi/permalink/10157762360190404/

විකිණීමට ඇති බාණ්ඩ වල තත්වය ගැන ඔබගේ ජන්දය පලකරන මෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම