ටයිමෙක්ස් වතුපිටිවල ආයතනය සඳහ…

, , Leave a comment

ටයිමෙක්ස් වතුපිටිවල ආයතනය සඳහා තවත් සීමිත රැකියා අවස්ථා කිහිපයක් ඉතිරිව ඇත…ඔබත් දැන්ම කතා කරන්න..සම්මුඛ පරීක්ෂණ සතියේ සෑම දිනකම ටයිමෙක්ස් යුනිට් 13 ආයතනයේදී …………….

ටයිමෙක්ස් යුනිට්13 – වතුපිටිවල ආයතනයේ අලුතින් ආරම්භ කිරීමට නියමිත සේවා අංශය සඳහා නවක සාමාජික සාමජිකාවන් බඳවාගැනීම ආරම්භ කළ අතර පුහුණු නුපුහුණු සාමාජික සාමාජිකාවන් සඳහා ඉහළම වැටුප් සමගින් ..

💠මැෂින් ක්‍රියාකරිණියන් – (පුහුණු/ නුපුහුණු)
💠තත්ව පාලක ( ගැහැණු)
💠නිෂ්පාදන සුපරීක්ෂක
💠කාර්ය අධ්‍යන නිළධාරී

විමසීම්
නිරෝශන් – 0761200062
☎️ – 0722900809

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම