ටින්කර් වැඩ,ප්‍රේන්ට් වැඩ ,බිඩ…

, , Leave a comment

ටින්කර් වැඩ,ප්‍රේන්ට් වැඩ ,බිඩ් සයිලාන්සර් පැස්සීම,ජැක් කිරිම ,වැල්ලම්පිටි විදියට සදලා.. සියලුම වහන ටින්කර් වැඩ කරනවා.. අඩුම මිලට අවම දවසක් හෝ දවස් එකා මරක් වගේ වෙද්දී හම්පුර්න ටින්කර් කරලා දෙනවා.. .. මිහිරිගම ,මිරිස්වවත්ටත වැඩ කරනවා.. වැඩි විස්තර සදහා 0741644081…….

Madushika motars______🚗🛺🚐

🚫✔️ ටින්කර් වැඩ
🚫✔️ප්‍රේන්ට් වැඩ
🚫✔️වැල්ලම්පිටි විදියට ත්‍රීවිල් සැදීම ,ජැක් කීරිම,මුනවල් හැඩ කිරීම
🚫✔️හුඩ් රැක්
🚫✔️සයිලාන්සර් පැස්සීම♨️

අඩුම කලයක් තුලදී
අඩුම මිලට
මිහිරිගම අවට 🚫🔛🚗🚐🛺
😊❤ whatsapp 0741644081🔛

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම