ඩීමෝ බට්ටේක් ඔනේ. ගීයර් 5 දීරු…

, , Leave a comment

ඩීමෝ බට්ටේක් ඔනේ.
ගීයර් 5
දීරුම් නැතී හෝද වහනයක් ඔනේ..🙏

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම