ඩේල් ලැප්ටොප් එකකට බැටරියක් ගන…

, , Leave a comment

ඩේල් ලැප්ටොප් එකකට බැටරියක් ගන්න පුළුවන් මිරිගමින් අවට කියන්න( ඉතාමත් හදිස්සි බැවින්)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම