තට්ටු පහයි හරි ලාබයි 😍😍😍 ව…

, , Leave a comment

තට්ටු පහයි හරි ලාබයි 😍😍😍

වැනෙන්නෙ නැති අපේ රැක් එක 💪💪💪💪

Rs 1450.00 විතරයි 🤩🤩🤩

ප්‍රමාණය 94cm * 36cm * 29cm

⚡ නිවසට
⚡ කාර්යාලයට
⚡ ව්‍යාපාර ස්ථානයට

▶️ දුවට පුතාට පොත්පත් තියාගන්න
▶️ සෙල්ලම් බඩු දාල තියන්න
▶️ එළවළු දාල තියාගන්න
▶️ සපත්තු තියන්න
▶️ උපන්දිනේට තෑගි දෙන්න
▶️ දානෙට පිරිකරට පූජා කරන්න
▶️ කඩේ බඩු ටික ලස්සනට අසුරන්න

තව තව වැඩ ගොඩයි 😋😋😋 අඩුම මිලට ශක්තිමත් රැක් එකක් අපෙන් 😍😍😍😍

එහා මෙහා ගෙනියන්න හරිම ලේසි විදියට අසුරන්න පුලුවන්. 😍😍

ගෙදර ගිහින් තමන්ටම සවි කරගන්නත් පුලුවන්. 😍😍

අමතන්න 0716312034 ☎☎☎☎

Biyanwood Plastic & Agro House
Horagasmulla
Divulapitiya

#Rack #PlasticRack #shoerack #kitchenrack #Biyanwood #biyanwoodplastic #vegetablerack #bookrack #bookshelf #office #home #Business #toyrack #birthdaygift

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම