තණකොල කපනු ලැබෙ පර්චස් 15 …

, , Leave a comment

තණකොල කපනු ලැබෙ
පර්චස් 15 4000
පර්චස් 30 6500
කාලක් 8000
බාහයක් 12000
අක්කරටක් 18500සියලුම ගනන් මාවිසින්තෙල් දමා කරනු ලැබෙ 0719149872

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම