තත්වයෙන් උසස් පිරිසිදු කජු මද …

, , Leave a comment

තත්වයෙන් උසස් පිරිසිදු කජු මද විකිණීමට ඇත. ඔබේ දානයට, මංගල උත්සවයට, විශේෂ සාද සදහා අවශ්‍ය කජු මද සාධාරණ මිලට තොග සහ සිල්ලරට ලබා ගැනීමට අදම අප අමතන්න.
P.K රේණුක (0762052994)
ලිපිනය-පන්සල පාර, නාවන, මීරිගම.
නෝමල් කජු මද 1kg 4000
නෝමල් පියළි 1kg 3800
බැඳපු ටේස්ට් කජු/අවන් කජු/පුච්චපු කජු මද 1kg 4600 කුරියර් පහසුකම් ඇත.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම