තත්වයෙන් උසස් මී මැසි පෙට්ටි ව…

, , Leave a comment

තත්වයෙන් උසස් මී මැසි පෙට්ටි විකිණීමට 🐝🐝
දිවුලපිටිය
0759894337
🌻රාමු 8 =2800
🌻රාමු 12 =4100

වශයෙන් ලබාගත හැක…
ඇණවුම් සදහා පමණි…..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම