තත්වයෙන් උසස් මී මැසි පෙට්ටි ව…

, , Leave a comment

තත්වයෙන් උසස් මී මැසි පෙට්ටි විකිණීමට 🐝🐝🐝

🌻රාමු 8 =2800 දිවුලපිටිය
🌻රාමු 12 =4100

වශයෙන් ලබාගත හැක…
ඇණවුම් සදහා පමණි…..
0759894337

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම