තම්බපණ්ණි චිලි පේස්ට් ( අජිනමො…

, , Leave a comment

තම්බපණ්ණි චිලි පේස්ට් ( අජිනමොටෝ අඩංගු නැත )

Rs 125

• තමාලි super mirigama
• Egg center (ධම්මිකා ඉදිරිපිට)
• නැලිගම stores (ප්‍රධාන තැපැල්හල ඉදිරිපිට)
• විල්වත්ත stores stores (මීරිගම රජයේ රෝහල අසල)
• චන්ද්‍රික stores ලින්දර
• ශාන්ත ස්ටෝස් මුගුරුගම්පල
• නිමල් stores mirigama
• උදා හිරු රේන්දෙපල හන්දිය

විමසීම් – 0760024141
ලිපිනය – නො90, අමරතුංග මාවත, මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම