තම්බපණ්ණි නවතම නිෂ්පාදන •• තම…

, , Leave a comment

තම්බපණ්ණි නවතම නිෂ්පාදන

•• තම්බපණ්ණි රසම්

ප්‍රතිශක්තිකරණ හා අහාර රුචිය වඩවන අවශ්‍ය සියලුම කුළු බඩු යොදා සාදා ඇති එකම රසම් පානය

•• තම්බපණ්ණි ලුණු දෙහි

ඇට ඉවත් කර සාදන ලද ඉතා රසවත් ලුණු දෙහි.

මිලදී ගත හැකි වෙලද සැල්

~ තමාලි සුපර් ( බස්නැවතුම්පල ඉදිරිපිට )
~ Egg center ( ධම්මිකා එක ඉදිරිපිට )
~ නැලිගම ස්ටෝර්ස් (මීරිගම ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට )
~ අරලිය ස්ටෝර්ස් නැලිගම
~ චන්ද්‍රිකා ස්ටෝර්ස් ලින්දර
~ ශාන්ත ස්ටෝර්ස් මුගුරුගම්පල
~ විල්වත්ත සුපර්

විමසීම් – 0760024141
ලිපිනය – නො90, අමරතුංග මාවත, මීරිගම .

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම