තම්බපණ්ණි chicken curry paste …

, , Leave a comment

තම්බපණ්ණි chicken curry paste සහ fish curry paste දැන් වෙළඳපොලේ…

Chicken curry paste – Rs 100
Fish curry paste – Rs 80

• තමාලි super මීරිගම
• Egg center (ධම්මිකා ඉදිරිපිට)
• නැලිගම stores (මීරිගම ප්‍රධාන තැපැල්හල ඉදිරිපිට)
• විල්වත්ත stores (මීරිගම රජයේ රෝහල අසල)
• චන්ද්‍රිකා stores ලින්දර
• ශාන්ත ස්ටෝස් මුගුරුගම්පල

විමසීම් – 0760024141
ලිපිනය – නො90, අමරතුංග මාවත, මීරිගම.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම