…තම්බපණ්ණී රසම්…. රසකාරක න…

, , Leave a comment

…තම්බපණ්ණී රසම්….
රසකාරක නැත ,වර්ණකාරක නැත, පාරම්පරික තැම්බුම් හොදි රසය….

විමසීම් 0760024141
ලිපිනය නො 90, අමරතුංග මාවත
මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම