තවද මෝටරයේන් 500l ටැන්කිය පිරී…

, , Leave a comment

තවද මෝටරයේන් 500l ටැන්කිය පිරීමට විනාඩි 25කට 30කට වඩා යනවා නම් ටැන්කිය විනාඩි 10ත් 15ත් අතර කාලයකට ටැන්කිය පිරීමට අලුත්වැඩියා කල හැක. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සදහා ඕනෑම වෙලාවක අමතන්න 0782764883
නො 25/2,
මීරීගම.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම