තවලම්පිටිය මහා විද්‍යාලයේ දක්ෂ…

, , Leave a comment

තවලම්පිටිය මහා විද්‍යාලයේ දක්ෂ ගුරුතුමියක් විසින් දරුවන් වෙනුවෙන් ගෘහ විද්‍යා විෂය ඉතාමත් ආකර්ෂණීයව ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදු කරමින් සිටී..
මෙම විෂය දරුවන්ගේ සිසු ජීවිතයට මෙන්ම ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී ද ඉතාමත් වැදගත්වන විෂයක් වන බව ඔබ අප සැවොම දන්නා කරුණකි.
නමුත් විද්‍යාලයේ ගෘහ විද්‍යා ඒකකය සතුව ගෑස් ලිපක් පැවතුනද ගෑස් සිලින්ඩරයක අවශ්‍යතාවය ඉතා තදින්ම දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරයි ..
සමූහයේ ආදරණීය ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ හැකි අයෙක් වේ නම් පාසලට ගෑස් සිලින්ඩරයක් පරිත්‍යාග කිරීමට එය ඔබ විසින් සිදු කරන මහත් වූ සත්කාර්‍යයකි. 🙏

අමතන්න
ආචාරිණී
0715928394

විදුහල්පතිතුමා
070 273 7516

මිනු/ තවලම්පිටිය ම.වි
මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම