තෑගි ඔප්පු අවලංගු කර ගත හැකිද?…

, , Leave a comment

තෑගි ඔප්පු අවලංගු කර ගත හැකිද?
බොහෝ අය නිරන්තරයෙන් තෑගි ඔප්පු අවලංගු කර ගත හැකිද යන කරුණ ප්‍රශ්න ලෙස ඇසීම් දැකිය හැකියි. එම නිසා මෙහි නීතිමය කරුණ විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරීම වැදගත් යැයි හැගේ.

තෑගි ඔප්පුවක් මගින් ඉඩම් පැවරීමක් සිදු කල පසු එය නැවත ආපසු තෑගි දීමනාකරුවන්ට ලබා ගත හැකිද යන්න පිළිබද විවාදයක් වර්ෂ 2017 ට පෙර නීති වෘත්තිකයන්, ඉඩම් ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීමේ රජයේ නිලධාරීන් අතර කාලාන්තරයක් පැවතුණි. මා නීති වෘත්තිකයෙක් ලෙස ලද අත්දැකීම් ප්‍රකාර බොහෝ විට මේ ගැන විමසීම් බොහෝ අය සිදුකරන අවස්ථා දැක ඇත්තෙමි .

එහිදී ඇතැම් අයගේ තර්කය වූයේ ඔප්පුවක් මගින්ම තෑගි ඔප්පු අවලංගු කර ගත හැකි බවයි. යම් නඩු තීන්දුවක් සම්බන්ධයෙන් ඒ වකවානුවේදී නීතීඥයන් සාකච්ඡා කලා.

මෙම විවාදය හේතු කොටගෙනම වඩා පැහැදිලිව මේ සම්බන්ධ නීතිය නිශ්චිත කර ගැනීමේ අරමුණින් වර්ෂ 2017 අංක 5 දරණ තෑගි ඔප්පු බලවත් අකෘතඥතාවය මත අවලංගු කිරීමේ පනත පාර්ලිමේන්තුව මගින් සම්මත කරනු ලැබීය.

තෑගි ඔප්පු කොටස් දෙකකට බෙදිය හැක.
1. අවලංගු කල හැකි තෑගි ඔප්පු
2. අවලංගු කල නොහැකි තෑගි ඔප්පු.

තෑගි ඔප්පුව අවලංගු කල හැකි ඔප්පු ලෙස ලියන අවස්ථාද ඇත. අවලංගු කල හැකි තෑගි ඔප්පු ඉහත කී පනත මගින් ආවරණය නොවන අතර,
අවලංගු කල හැකි තෑගි ඔප්පු තෑගි අවලංගු කිරීමේ ප්‍රකාශන ඔප්පුවක් මගින් තෑගි දීමනාකරුට අවලංගු කල හැක.

අප සමාජයේ වැඩි වශයෙන් ලියවෙන්නේ අවලංගු කල නොහැකි තෑගි ඔප්පු ය. ඉහත කී පනතින් එම ඔප්පු ආවරණය වේ. එකී පනත අනුව අවලංගු කල නොහැකි තෑගි ඔප්පුවක් තෑගි ලැබුම්කරුගේ බලවත් අකෘතඥතාවය දිසා අධිකරණයේ නඩුවක් පවරා ඔප්පු කිරීම මගින් අවලංගු කල හැක. එවිට නැවතත් එම ඉඩමේ අයිතිය තෑගි දීමනාකරුට පැවරේ.

එනමුත් මෙම පනතේ 3 වන වගන්තිය අනුව දිසා අධිකරණය විසින් අදාළ තෑගි ඔප්පුව ලියා වසර 10ක් ඉක්මවා ඇත්නම් එවැනි ඔප්පු අවලංගු කර ගැනීමට ඉදිරිපත් කරන පෙත්සම් භාර නොගත යුතුය.

එනම් මෙම පනත යටතේ නඩු පැවරීමට නම් අදාළ තෑගි ඔප්පුව ලියා වසර 10ක් ඉක්මවීමට මත්තෙන් නඩු පැවරිය යුතුය.

එමෙන්ම එකී 3වන වගන්තිය අනුව අදාළ නඩු නිමිත්ත (Cause of Action) ඇති වී වසර දෙකක් යාමට මත්තෙන් මෙම නඩු පැවරීම සිදු කල යුතුය. මෙහි නඩු නිමිත්ත වන්නේ බලවත් අකෘතඥතාවයයි. එසේ නම් එය ඇති වී වසර දෙකක් යාමට මත්තෙන් නඩු පැවරිය යුතුය.

මෙම 2017 අංක 5 දරණ පනත යටතේ ඉහත කී සීමාවන්ට යටත්ව දිසා අධිකරණයේ නඩුවක් පවරා අදාළ තෑගි ඔප්පුව අවලංගු කර ගැනීමට තෑගිදීමනාකරුට හැකිය.

තෑගි ඔප්පුවක ප්‍රතිෂ්ඨාව වන්නේ මුදලක් නොවේ. විකුණුම් ඔප්පුවක නම් ප්‍රතිෂ්ඨාව වන්නේ මුදලකි. හුවමාරුව සිදු වන්නෙ මිල මතයි. තෑගි ඔප්පුවේ මුදලක් හුවමාරු නොවන අතර එහි ප්‍රතිෂ්ඨාව වන්නේ ආදරය, දයාව කරුණාව ආදී යහපත් සංකල්පනාය ඔබ තෑගි ඔප්පුවක් කියවා බැලුවහොත තෑගි ලැබුම්කරුට මා සුත් තුළ ඇති දයාව කරුණාව ආදරය හා වෙනත් යහපත් සංකල්පනා කරණ කොට ගෙන මේ තෑගි දීම සිදු කරන බව කියයි. එකී සංකල්පනා බලවත් අකෘතඥතාවය මත නැතිව ගිය කල ප්‍රතිෂ්ඨාව අහෝසි වේ. බලවත් අකෘතඥතාවය ඔප්පු කල යුත්තේ මේ නිසයි.

මෙම පනත පැනවීම ඉතාම කාලෝචිත පියවරක් බවත් නීතිය නිෂ්චිත කිරීමට එය මගින් හැකියාව ලැබුණු බවත් කිව යුතුය.

– ප්‍රබුද්ධ –

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම