තොග අලවිය පමණි. මනා නිමාවෙන් …

, , Leave a comment

තොග අලවිය පමණි.

මනා නිමාවෙන් යුතු පිරිමි නිමි ඇඳුම් පහසු මිලට මිලදී ගත හැක.

පරීක්ෂා කර බලා මිලදී ගත හැක. (මීරිගම)

දිවයිනපුරා බෙදාහැරීම් සහිතයි.

දුරකතන ඇමතුම් සඳහා 071 96 20 600 / 077 96 20 982

වෙළඳසැල් සඳහා තොග අලවිය පමණක් සිදු කරන බැවින් මිල ගණන් විමසීමට දුරකතන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න.

ස්තූතියි.

.
.
.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම