දංඔවිට,මඩබාවිට මිගදායට සත්පුරු…

, , Leave a comment

දංඔවිට,මඩබාවිට මිගදායට සත්පුරුෂ ඔබත් පැමිණෙන්න..

ලේ 🩸 දන්දීමේ 🩸 සත්කාරක වැඩසටහන
අප්‍රෙල් 03 වන ඉරිදා දින,
උදෑසන 9.00 සිට සවස 3.00 දක්වා
මඩබාවිට මිගදාය විහාර පිංබිමේ දී…..
👉👉
හැදුනුම්පත රැගෙන පිං කැමති ඔබත් පැමිනෙන්න. 🙏🙏🙏

සංවිධානය -> මිගදාය විහාර සංවර්ධන කමිටුව

#BloodDonationCampaign

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම