දනට පිනට ලැදි ගුරු මෑණීයන් කෙන…

, , Leave a comment

දනට පිනට ලැදි ගුරු මෑණීයන් කෙනෙකු බලා කියා ගැනීම⁣ට ,.. 55ට අඩු කරුණාවන්ත කාන්තාවක් අවශ්‍යයි,.. මුලික වැටුප 30,.000 ක් වන අතර ,ලීවීම,,කියවිම අනිවාර්යයි,.. රඟපාන අය සති 2න් යවන අතර ,ගැලපෙන කෙනෙක් වෙතොත් කල් යල් බලා 35 000/= දක්වා පඩිය වැඩි කිරීමට දරුවන් බලාපොරොත්තු වේ..කෑම,බීම,ඉද්‍රම්,හිටුම්,.නොමිලේ,..👍

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම