දවසේ වැටෙන, වස බෙහෙත් නොගහපු,…

, , Leave a comment

දවසේ වැටෙන,
වස බෙහෙත් නොගහපු,
Fresh දූරියන් ✌

මීරිගම අවට අය Call එකක් දීලා එන්න 071 700 2009

තොග සිල්ලර ඕන විදිහකට.

තලාකොළයාය, මීරිගම.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම