දවසේ වැටෙන, වස බෙහෙත් නොගහපු,…

, , Leave a comment

දවසේ වැටෙන,
වස බෙහෙත් නොගහපු,
පොඩිම ගෙඩියෙත් මදුලු ගොඩක් තියන,
Fresh දූරියන්… 🤟

තොග, සිල්ලර ඕන විදිහකට…

මීරිගම අවට අය Call එකක් දාලා එන්න… 071 700 2009

තලාකොළයාය, මීරිගම.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම