දස දහසක් පැතුමන් නොව හදෙහි එකම…

, , Leave a comment

දස දහසක් පැතුමන් නොව හදෙහි
එකම පැතුම දකින්නටයි නුඹ වරක්
නවතින්නට පෙර ගැස්ම මේ හදෙහි
මොහොතක‍ටවත් ලැබේ නම් ආදරයක්
අප හමු වු පෙර සසරෙහි
වන්නට ඇති මගෙන් කර්මයක්
එයයි ඵලදෙන්නේ මේ සසරෙහි
නැතිව අද මට ආදරයක්
හමුවන්නටවත් යලි මතු සසරෙහි
පින් කරන්නම් දිවි ඇතිතෙක්
නැතිමුත් නුඹ මා ළඟ මේ දිවියෙහි
ආදරෙයි ආදරෙයි මියෙනතෙක්…

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම