දැන්වීම් පළ කිරීමට අවස්ථාව ලබා…

, , Leave a comment

දැන්වීම් පළ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම වෙනුවෙන් ඇඩ්මින් මඩුල්ලට ස්තූතිවන්ත වෙමි.

විවිධ හැඩයෙන් යුතු වීදුරු බෝතල් ලබා ගැනීමට ඔබට හැකියාව ඇත. රාක්කය සමග හෝ රාක්කය නොමැතිව ලබා ගත හැකිය.
300ml රු. 150.00
550ml රු. 175.00
750ml රු. 450.00
1000ml රු. 280.00
1500ml රු. 300.00
2L රු. 750.00
3L රු. 850.00

0779524893 බණ්ඩාර ( නාවාන පුරාණ විහාරය අසල)
නො-188, පන්සල පාර, නාවාන, මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම