දැන් ඩීසල් ගන්න පුළුවන් තැනක් …

, , Leave a comment

දැන් ඩීසල් ගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා නම් කියන්න මීරිගම අවට ලොකු දෙයක් ස්තූතියි .🙏
0714212613
පුළුවන් නම් මිස්ඩ් කෝල් එකක් දෙන්න ..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම