දෑවැදී ප්‍රවාහනය කරගැනීමට.. පි…

, , Leave a comment

දෑවැදී ප්‍රවාහනය කරගැනීමට..
පිටරට සිට කාගෝ මගින් එවන ලද පෙට්ටි පැලට් ගෙනඒමට (වරාය කාගෝ යාඩ් වල සිට )
ආයතන වල තවකාලික හයර්
සහ අනිකුත් හයර් සදහා අමතන්න
අඩුම අයකිරීම්
(ෆුල් කවර් කරන ලද ඇලුම්නියම් බොඩි ලොරියක් )

0771369229

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම