දිව්ලපිටිය,දුනගහ,පන්නල,කොටදෙන…

, , Leave a comment

දිව්ලපිටිය,දුනගහ,පන්නල,කොටදෙනියාව මේ අවට ගෙයක් සමග ඉඩම අඩුම අක්කර බාගයක් වත් තියන කුලියට හො බද්දට ගන්න තියනවද

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම