දිවුලපිටිය,බරවවිල හන්දියට මිටර…

, , Leave a comment

දිවුලපිටිය,බරවවිල හන්දියට මිටර් 75ක් නුදුරින් පචස් 15 ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
මිල ලක්ෂ 30.
0702727274

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම