දිවුලපිටිය නගරයට ඉතා ආසන්නව පි…

, , Leave a comment

දිවුලපිටිය නගරයට ඉතා ආසන්නව පිහිටි මෙම නිවස කුලියට දෙනු ලැබේ..

🎀 දිවුලපිටිය නගරයට 500M
🎀 නිදන කාමර 03 / සාලය / කෑම කාමරය / කුස්සිය / බාත් රුම් 01
🎀 ගරාජය / ගේට්ටුව සමග තාප්පය
🎀 විදුලිය, ජලය සහ දුරකථන පහසුකම් සමග
🎀 මාසික කුලිය රු. 25000/- පමණ
🎀 වැඩි විස්තර සඳහා 0773261876 අමතන්න..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම