දිවුලපිටිය නගරයේ සිට මීරිගම පා…

, , Leave a comment

දිවුලපිටිය නගරයේ සිට මීරිගම පාර, 350m ක දුරින් අගනා අංග සම්පුර්ණ කඩ කාමරයක් බදු දීමට ඇත.
වාහන නවතා තැබීමේ පහසුකම් සහිතයි.

විමසීම්: 076-6969551
077-8437980

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම