දිවුලපිටිය බල්ලපාන මාබෝදලේ …

, , Leave a comment

දිවුලපිටිය බල්ලපාන
මාබෝදලේ වෙලේ පන්සල අබියස..
(ප්‍රයිම් සිසිලසහි)
පර්.16.1/2 බිම්කොටසක්.
විකිනිමට අැතවිමසිම්..0764326771

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම