දිවුලපිටිය මැදගම්පිටිය මංසන්ධි…

, , Leave a comment

දිවුලපිටිය මැදගම්පිටිය මංසන්ධියට 1km. (බල්ලපාන පාර)
වෙල්‍ යායකට මායිම්ව ඇති පර්චස් 40ම හෝ කොටස් ලෙස විකිණීමට.
පර්චස් 18 සහ 22 ලෙස ඔප්පු 2කින් ඇත.
අඩි 12 පාර.
පර්චසයක් එක්ලක්ෂ විසිදාහයි.
120,000/=
ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න.
0717030922.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම