දිවුලපිටිය මීරිගම අදිවේගි මාර්…

, , Leave a comment

දිවුලපිටිය මීරිගම අදිවේගි මාර්ගය අසල රස්සපාන හන්දියේ නිවසක් කුලියට දීමට ඇත.
පංති පැවැත්විම සදහා ද සුදුසුය.
විමසීම්📲
0774656854
0774564350

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම