දීර්ඝකාලීන කුලී පදනම මත කාර් ර…

, , Leave a comment

දීර්ඝකාලීන කුලී පදනම මත කාර් රථයක් (Alto) ඉක්මනින් අවශ්‍යයි. මසකට 2500kmයි.
(35000-40000 අතර )

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම