නමස්කාර පූර්වක ගෞරවනීය ස්තුතිය…

, , Leave a comment

නමස්කාර පූර්වක ගෞරවනීය ස්තුතිය ප්‍රකාශ කිරීමයි………..!! තමන්ගේ සතරපේරුවේ දායක කාරකාදීන්ටවත් පන්සලට ඇතුලුව්මට නොදි ඉබ් යතුරු දමා ඇති කාලයක තම පන්සලේ දායකයන්ටත් එහා ගොස් නිවැරැදි බුදු මග වඩ්ම්න් අවට වසම්වල පදිංචි අවුරුදු 60 ට වැඩ් ජනතාවටත් කොරොනා මර්ධනය සදහා එන්නත් ලබා දීමට තම ව්හාරස්ථානය ලබා දෙම්න් එන්නත් ලබා දීමට පැමිණි මා ඇතුළු සව්ඛ්‍ය,පොලිස්,ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඇතුලු රාජ්‍ය නිළධාරින් හට පෞද්ගලිකව මැදිහත් වෙම්න් අඩුපාඩු සොයා බලම්න් සංග්‍රහ කටයුතු සිදුකල මුගුරුගම්පල අම්බරුක්කාරාම වාසි පූජනීය මැදපිට්‍ යේ ධම්මව්ජය ස්වාම්න්ද්‍රයාණන් වහන්සේට ගෞරව පූර්වක ස්තුතිය ‘මීරිගම අපි’ වෙනුවෙන් පුදකරන අතර ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගිමත් අනාගතයක් වේවායි ඉත සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු..!!

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම