“ නව බස් සේවයක් 😍 “ ⭕️ හලාවත…

, , Leave a comment

“ නව බස් සේවයක් 😍 “

⭕️ හලාවත – කුලියාපිටිය – ගිරිඋල්ල හරහා කතරගම ⭕️

✅ හලාවත සිට – අළුයම 05:00
✅ කිරිඳිවැල – උදෑසන 07:15
✅ අවිස්සාවේල්ල – උදෑසන 08:30
✅ රත්නපුර – උදෑසන 09:40
✅ ඇඹිලිපිටිය – උදෑසන 11:30

🌏 ගමන් මාර්ගය 🇱🇰
හලාවත 👉 මාදම්පේ 👉 කුලියාපිටිය 👉 ගිරිඋල්ල 👉 මීරිගම 👉 පස්යාල 👉 අත්තනගල්ල 👉 කිරිඳිවැල 👉 පුගොඩ 👉 කොස්ගම 👉 අවිස්සාවේල්ල 👉 පරකඩුව 👉 රත්නපුර 👉 ගොඩකවෙල 👉 ඇඹිලිපිටිය 👉 හම්බන්තොට 👉 තිස්ස 👉 කතරගම

⭕️ කතරගම – කිරිඳිවැල – කටුනායක හරහා හලාවත ⭕️

✅ කතරගම – උදෑසන 11:30
✅ හම්බන්තොට – දවල් 12:25
✅ ඇඹිලිපිටිය – දවල් 2:00
✅ රත්නපුර – හවස 04:10
✅ අවිස්සාවේල්ල – හවස 05:15

🌏 ගමන් මාර්ගය 🇱🇰
කතරගම 👉 තිස්ස 👉 හම්බන්තොට 👉 ඇඹිලිපිටිය 👉 ගොඩකවෙල 👉 රත්නපුර 👉 පරකඩුව 👉 අවිස්සාවේල්ල 👉 කොස්ගම 👉 පුගොඩ 👉 කිරිඳිවැල 👉 නිටිටඹුව 👉 වේයන්ගොඩ 👉 මිනුවන්ගොඩ 👉 කටුනායක 👉 ඇවරියවත්ත 👉 වෙන්නප්පුව 👉 හලාවත

☎️ ගමන් කිරිමට පෙර දුරකථන අංක වලට අමතන්න ☎️
📞 071 143 2356 📞 072 553 7199
📞 0775477225 📞 0771056920
📞 0771056921 📞 0771057240
📞 0771057241

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම