නාගරික පහසුකම් වලින් සමන්විත ස…

, , Leave a comment

නාගරික පහසුකම් වලින් සමන්විත සුන්දර ගම්මානයක ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට ඔබත් සොයනවාද?එසේ නම් මේ වටිනා අවස්ථාව ඔබටයි.යත්තල්ගොඩ පර්චස් 19 අගනා බිම් කොටසක් විකිනීමට ඇත.පර්ච් එකක් රුපියල් 75000.00.

[ව්මසීම් : 0717041877]

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම