නාත්තන්ඩිය කොට්ටාර මුල්ල ප්‍රද…

, , Leave a comment

නාත්තන්ඩිය කොට්ටාර මුල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි බිත්තර ගොවි පොලක් සඳහා පිරිමි සේවකයන් අවශ්‍යයි ආහාර නවාතැන් සමග 40000ට වැඩි වැටුපක්.වැඩි විස්තර සඳහා දුරකථන ඇමතුමකින් පමණක් විමසන්න .0760278423, 0711442816 ,0777355722

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම