නාල්ල ගිරිඋල්ල- මීරිගම මාර්ගයේ…

, , Leave a comment

නාල්ල
ගිරිඋල්ල- මීරිගම මාර්ගයේ, (999)
පර්චස් 17
ළිං ජලය,
විදුලිය,
පිරිසිදු ඔප්පු,
අඩක් නිමකල නිවස (ස්ලැබ් එක දමා ඇත),
කොළඹ 05 මාර්ගයට මීටර් 700,
නිස්කලංක පරිසරය,
ලක්ෂ 80 මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක.
0710870363

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම